Forum Regels

 Behandel elkaar respectvol , wat beslist niet mag is :

  • Racistisch of discriminerend (e) materiaal of uitlatingen doen en of maken.
  • Vloeken, intimidatie, manipulatie, schelden en agressief taalgebruik.
  • Onsmakelijk, gewelddadig of schokkend materiaal.


-2. Het verhandelen of aanbieden van welke producten dan ook is verboden.

-3. Prostitutie in de breedste zin van het woord is verboden.

-4. Je anders voor doen dan wie je daadwerkelijk bent is niet toegestaan.

-5. Alle reclame uitingen voor websites , retail , social's etc zijn niet toegestaan!

-6. Het plaatsen van NAW gegevens (naam adres etc ) Telefoon nummers , Email adressen in een publiekelijk topic zijn ten strengte verboden !!!!!! Wil je  gegevens uitwisselen met iemand kan dat door middel van een PB ( Prive Bericht)


We moeten het toch even benadrukken : het zijn er niet veel , maar vrij logische en simpele regels! Bij overtreding hiervan , loop je het risico op een ontzegging van de toegang voor bepaalde of onbepaalde tijd , afhankelijk van de ernst. Zeker op punt 6 zullen wij goed controleren!